White Paper

เบื่อออ SWOT…Why SWOT ?

stebadmin

stebadmin

เวลาที่ใช้ในการอ่าน: < 1 นาที

SWOT เป็นเครื่องมือที่หลายคนอาจบอกว่า “ง่าย” บางคนบอก “เบื่อ” บางคน “ทิ้งไป” เพราะไม่ได้เห็นความสำคัญ แต่ว่า …หากเราไม่เห็นความสำคัญของ SWOT ก็คือ เราไม่เห็นความสำคัญของสิ่งที่เราจะวิเคราะห์ นั่นได้แก่ ตัวเราเอง…กิจการของเรา หรือ ธุรกิจของเรา หรือ สินค้าของเรา

SWOT สำคัญขนาดนั้นเลยเหรอ?
เพราะว่า SWOT เป็นเครื่องมือที่ง่าย ไม่มีรูปแบบอะไรมาก มีแค่ 4 ประเด็นที่ต้องตอบ แล้วเราทำไมทิ้งมันไป เหตุผลที่ทำ SWOT Analysis ไม่สำเร็จ…ก็เพราะว่า

 1. เราทำจากความเคยชิน ไม่เกิดจากการตั้งคำถาม ทำจากปัญหา หรือ ทำจากเป้าหมาย เราก็เลยทำอะไรก็ได้ให้เสร็จจบไป
 2. เราไม่ได้ “คิด” และแสวงหาข้อมูลที่เป็นจริง 
  เพราะว่า SWOT จะต้องเห็นข้อมูลที่แท้จริง และมีขนาดของข้อมูลที่พอเหมาะกับธุรกิจ เช่น ถ้าเราเป็นสินค้า OTOP ขายเฉพาะในท้องถิ่น ในอำเภอเรา ขนาดของข้อมูลก็เห็นเฉพาะตัวเรา และการแข่งขันเฉพาะอำเภอเท่านั้น แต่หาเราเป็นกิจการที่ค้าขายระดับประเทศ ข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์ ก็ต้องเป็นข้อมูลระดับประเทศ หรือหากเป็นหน่วยงานรัฐ หรือเป็นองค์กรที่ไม่แสวงกำไร ก็ต้องเลือกข้อมูลทั้งในเชิงกว้าง ลึก และตรงกับปัญหา
 3. สิ่งที่เราทำ “มันไม่ใช่ความจริง”
  เช่น เราเป็นกิจการเล็ก ๆ ในภูมิภาค กำลังยังเป็นแรงงานในครัวเรือน หรือ แต่เมื่อให้วิเคราะห์จุดแข็งก็ได้คำตอบว่า เราเป็นที่ 1 ในตลาดของประเทศ ก็ไม่ใช่เรื่องจริง แต่เป็นเรื่องที่เขียนขึ้นเองจากความเข้าใจของตัวเอง ซึ่งเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมากนัก และไม่ส่งผลอะไรต่อการสร้างกลยุทธ์หรือการก้าวต่อ แล้วก็อาจถามว่า แล้วต้องทำยังไง..ก็คือ ถ้าไม่ใช่จุดแข็ง และไม่ใช่จุดอ่อน ก็ข้ามผ่านประเด็นนั้นไป เพราะไม่ใช่ปัจจัยที่จะต้องคิดถึง แล้วดึงเอาส่วนเด่นที่แกร่งจริง มากำหนดไว้เพื่อใช้งานต่อได้ กิจการเล็กไม่จำเป็นจำเป็นต้องถึงขนาดใช้ทุกปัจจัยมาวิเคราะห์อย่างละเอียด แต่หากองค์กรใหญ่มาก ก็ถึงขนาดต้องวิเคราะห์อย่างเป็นขั้นตอนจึงจะเห็นระบบจริง แต่สำคัญคือ ต้องเป็นเรื่องจริง ไม่สร้างภาพ
 4. เพราะเราเขียนด้วยภาษาสวยจน เราเองก็ไม่เข้าใจ
  เราอาจจะลืมไปว่า การทำ SWOT เพื่อที่เรากำลังจะปัดฝุ่น และพัฒนากิจการ หรือตัวเอง การใช้ภาษาสวยที่ตัวเองก็คิดไม่ออก จึงส่งผลถึงการผลักดัน หรือ การแก้ไข ก็ไม่ได้ช่วยให้กระตุ้นการกระทำ เช่น ผู้บริหารของเรามีวิสัยทัศน์ / สินค้าเป็นที่ชื่นชอบ / กิจการประสบปัญหาทางการเงิน/ นโยบายรัฐส่งเสริม ภาษาแบบนี้ก็เรียกว่ามาถูกทาง แต่ยังมีคำถามอีกมากมายว่า แล้วเราจะผลักดันอะไรให้เกิดอะไร หรือแก้ไขอะไรดี ในสถานการณ์ของตัวเอง
  เมื่อเราทำอะไรให้ตัวเอง ซึ่งเป็นเรื่องจริง ไม่ได้ทำโชว์ ไม่ได้ทำส่งการบ้าน ดังนั้นอะไรที่เขียนลงมาต้องชัดเจน กระจ่าง เห็นภาพ ใครอ่านก็เห็นภาพเลย จึงจะนำไปสู่ความตระหนักและผลักดันให้เกิดผลเชิงกลยุทธ์

กิจการไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ ก็ต้องทำ SWOT รึเปล่า

SWOT เป็นเครื่องมือประเมินความสามารถของเราในตลาดและเห็น
ถ้าได้ชื่อว่า “ทำการค้า” เล็กหรือใหญ่ ก็ต้องแข่งขัน สินค้าที่คนไม่รู้จัก ก็ไม่เกิดการแข่ง ก็ไม่เกิดความต้องการ สินค้าที่คนต้องการ ก็มีหลายคนทำ ก็ต้องแข่ง เมื่อต้องแข่ง ก็ต้องรู้สถานการณ์ของตนเองเสมอ รู้สถานการณ์การค้าเสมอ แม้ว่ากิจการเราเล็กมาก แต่ก็มีสินค้าทดแทนเราอยู่ในตลาดมากมาย ถ้าเราแข่งแบบหลับตาแข่ง ก็ได้ ไม่มีใครว่า แล้วหนทางข้างหน้า ก็จะประสบปัญหาอะไรบ้างก็ไม่รู้ แต่ถ้าเรานำเครื่องมือ SWOT มาใช้ ก็จะช่วยให้เราเห็นภาพสถานการณ์ที่ชัดขึ้น และสร้างความได้เปรียบได้ ทั้ง ๆ ที่กิจการเล็กมาก ๆ


โดย: อาจารย์จิรฐา อัคนิทัต (www.stebcourse.com)

Tags: , , ,

Leave a Comment