White Paper

Business Model ช่วยอะไรบ้าง

stebadmin

stebadmin

เวลาที่ใช้ในการอ่าน: < 1 นาที

“ถ้าเราเห็นลูกค้าชัด เห็น Value ชัด เงินก็มา”
#อาจารย์จิรฐา อัคนิทัต

การที่เราต้องใช้ Business Model ทำให้เราทบทวน จัดระเบียบความคิด หรือ ไอเดียทางธุรกิจอย่างเป็นระบบ

1. ใครคือลูกค้าเป้าหมาย
รูปแบบธุรกิจขึ้นอยู่กับความรู้ในความต้องการและปัญหาของลูกค้า เมื่อเห็นลูกค้า ก็เห็นตลาด เห็น Population ของตลาด เห็นกำลังเงิน เห็นถิ่นที่อยู่ของเค้า เห็นร้านค้าที่เค้าจะซื้อ เห็นความถี่ในการซื้อ

2. บริษัท หรือ กิจการของเรา ได้ให้ประโยชน์และมูลค่าอะไรบ้างกับลูกค้า?
เมื่อเราเห็นลูกค้าชัด เราก็เห็นตัวเองว่า เราทำอะไรได้ ศักยภาพ หรือ ความสามารถ หรือ ความถนัดของเรา อยู่ตรงไหนนะ ทำแล้วลูกค้าก็ชอบด้วย ได้ทั้งสินค้าและใจของเค้าไปด้วย  ตรงนี้บอกอะไร บอกว่า จุดยืนของเราตรงกับจุดซื้อของลูกค้าไหม และเราแข่งขันด้วยอะไรบ้าง กลยุทธ์ก็มาด้วยถ้าเราตอบคำถามแบบนี้ชัด

3. มูลค่าที่สร้างขึ้นสำหรับลูกค้าเป็นอย่างไร คุ้มค่าไหม
ในส่วนนี้เป็นเรื่องของการบริหาร Business Process กระบวนการและกิจกรรม เพื่อการส่งมอบสินค้าให้ได้ตามเป้าหมาย นอกจากนี้ยังต้องเสริมแรงด้วย การสร้างคู่ค้า วิธีส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้า

4. โครงสร้างรายได้อย่างไร
ท้ายที่สุดนี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับรูปแบบค่าใช้จ่ายและผลประกอบการ


โดย: อาจารย์จิรฐา อัคนิทัต (www.stebcourse.com)

Tags:

Leave a Comment