White Paper

It’s me..นักกลยุทธ์การตลาด

STEB Course

STEB Course

เวลาที่ใช้ในการอ่าน: < 1 นาที

It’s me ..นักกลยุทธ์การตลาด

ทุกช่วงชีวิตที่ผ่านมา เราได้ช่วยให้ผู้คนมองเห็นภาพอนาคตที่เป็นไปได้สำหรับการดำเนินธุรกิจ ทุกกลยุทธ์เริ่มต้นด้วยคำถาม ทั้งสิ้น นักธุรกิจหลากลายรุ่น มักตั้งคำถามว่า

 • สินค้าของเขา จะมีความเป็นไปได้แค่ไหนในตลาด
 • เราจะทำตลาดแบบไหนกันดี
 • คุณจะช่วยให้เราขายดีขึ้นได้ไหม
 • ถ้าเราไม่ขายสินค้าตัวนี้ …แล้วตัวไหนล่ะที่เหมาะกับตลาด

กลยุทธ์จึงเป็นวิธีการที่ช่วยทำให้ “คนถาม” เห็นอนาคต เห็นการลงมือทำ เห็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ไปถึงเป้าหมาย หรือการตอบคำถามเหล่านั้น ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่บนพื้นฐานของแต่ละคนที่มีความถนัดในการใช้เครื่องมือที่ไม่เหมือนกัน แต่ท้ายที่สุด ก็ส่งผลถึงการกระทำและความสำเร็จที่นักธุรกิจต้องการ

มีคนถามมากมายว่า …งานของอาจารย์เงาะ คืออะไร อาจารย์เงาะเป็นนักกลยุทธ์การตลาดมานานนับทศวรรษ ในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็ได้ทำงานในบทบาทเชิงกลยุทธ์ในแนวทางของการให้ความรู้ อบรมสัมมนา และที่ปรึกษา และยังเป็นคนที่เพิ่มทักษะให้กับตนเองเสมอ เพราะเมื่อเวลาผ่าน ทุกสิ่งเปลี่ยนแปลง การหยุดอยู่กับที่ เท่ากับหยุดตัวเองไว้ในกาลเวลาหนึ่ง ดังนั้นงานสำคัญที่ทำจะต้องประกอบด้วย

 1. เข้าใจกระบวนการเชิงกลยุทธ์หลักของธุรกิจ
  1. เรียนรู้ ศึกษา รวบรวม ข้อมูลเชิงธุรกิจอยู่เป็นประจำ
  2. วิเคราะห์ข้อมูลใหม่เสมอ
  3. สำรวจอนาคตที่เป็นไปได้ เพื่อเห็นโอกาสและช่องทางตลาด รู้ทันตลาดและพฤติกรรม
  4. การระบุตัวเลือก และการประเมินผล สำหรับการดำเนินธุรกิจ
  5. เข้าใจข้อจำกัด และหาทางออกของข้อจำกัดอย่างมีจริยธรรม
 2. เครื่องมือ…เป็นกลไกสำคัญ
  1. เข้าใจกลไกของเครื่องมือทางการบริหาร และวิธีการใช้งานให้ถูกต้อง เหมาะสมกับนักธุรกิจและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
  2. มีหลากหลายชุด Kits เชิงกลยุทธ์
  3. มีวิธีการและกรอบการทำงานที่หลากหลายเพื่อใช้ประโยชน์ในรูปแบบเฉพาะของกลยุทธ์
 3. เข้าใจเลือก “ตัวขับเคลื่อนกลยุทธ์”  ที่เหมาะสมและสามารถใช้ได้จริง
  1. เข้าใจนักธุรกิจ เข้าใจทีมงานของเขา
  2. เข้าใจเรื่องแรงจูงใจ แรงบันดาลใจ มีวิธีการผลักดันทำให้เกิดผลเมื่อต้องลงมือทำกลยุทธ์นั้น
  3. สร้างผลตอบแทนเชิงพาณิชย์
 4. อยากรู้อยากเห็น
  ตลอดเวลาที่เรียนหนังสือเป็น “การรียนรู้” เป็นสิ่งที่สนุกที่สุด คำว่า “อยากรู้อยากเห็น” เป็นคำง่าย ๆ ที่ สร้างความสนุกในชีวิตอย่างมาก การพัฒนาความอยากรู้อยากเห็น ก็ โดยการรู้ว่ามีหลายสิ่งที่เราไม่รู้จักและการเข้าไปในสิ่งที่ไม่รู้จักด้วยความรู้สึกเพลิดเพลินเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติม
 5. ฝึกฝน
  กลยุทธ์เกี่ยวกับการช่วยให้ผู้คนมองเห็นภาพอนาคตที่เป็นไปได้สำหรับการดำเนินการโดยอิงจากหลักฐานที่พวกเขามีอยู่ในปัจจุบัน อนาคตเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ ดังนั้น เราต้องหัด
  • หัดคิดบ่อย ๆ ฝึกความคิดเชิงกลยุทธ์ เป็นประจำจากสิ่งที่ประสบพบเห็น
  • หัดสื่อสารหลากหลายรูปแบบ เพื่อวาดอนาคตให้คนได้รู้ และเดินไปได้ ท้ายที่สุดก็คือ ผลตอบแทนเชิงพาณิชย์ ที่พวกเขาต้องการ
  • หัดไม่ย่อท้อ ถ้าคนตรงหน้าของเรา…เค้ายังไม่ “GET
  • สร้างความเชื่อโยง โอกาส ความท้าทาย สู่ผลลัพธ์เชิงพาณิชย์
 6. สร้างความเชื่อโยง โอกาส ความท้าทาย สู่ผลลัพธ์เชิงพาณิชย์
  ด้วยปัญหาและโอกาสที่ซับซ้อนและเร่งรีบที่มีอยู่ในโลกปัจจุบัน “ความเชื่อมโยง” สถานการณ์ทั้งภายในและภายอกเป็นเรื่องสำคัญมากที่ต้องเชื่อมโยงประเด็นให้ได้ และเห็นทางออก ความคิดที่ไม่ยอมแพ้ และทักษความคิดเชิงกลยุทธ์ ก็เป็นงานประจำวันที่เราต้องลงมือทำ

อ้างอิงจาก:
https://www.alessiobresciani.com/foresight-strategy/how-to-think-like-a-strategist


โดย: อาจารย์จิรฐา อัคนิทัต (www.stebcourse.com)

Tags: , , , ,

Leave a Comment